Zprávy ČOI

Zpráva pro všechny naše zákazníky a zájemce o solárium

Dne 5. 3. 2020 byla provedena kontrola ČOI. Byl proveden kontrolní nákup, kontrola obecné bezpečnosti výrobků, kontrola cen a bylo provedeno měření celkového účinného ozáření u všech solárií. Měřením bylo zjištěno, že všechna solária splňují přísnou EN a nepřekračují hodnotu záření 0,3 W/m2. Kontrola nezjistila žádné pochybení a nebylo přijato žádné opatření.

Dne 4. 7. 2011 nás navštívili pracovníci ČOI a provedli kontrolu zaměřenou na dodržování zákona o ochraně spotřebitele, o technických požadavcích na výrobky a o obecné bezpečnosti výrobků. Předmětem kontroly byly spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření - solária. Bylo provedeno měření u čtyř solárií a měřením bylo zjištěno, že žádné ze solárií nepřekračuje povolenou hodnotu záření 0,3W/m2. Kontrola tedy byla ukončena s tím, že ODCHYLKA OD PŘEDEPSANÉHO STAVU NEBYLA ZJIŠTĚNA - tedy solária splňují přísnou evropskou normu.

25. 6. 2015 byla v našem studiu provedena kontrola provozní hygieny Krajskou hygienickou stanicí Brno, při které nebyly zjištěny jakékoliv odchylky od normy. Naše solária tak naprosto odpovídají platným hygienickým předpisům.

Prohlašuji, že provádíme výměny solárních trubic při překročení 90% životnosti, tato skutečnost je sledována speciálním programem, který řídí opalování a sleduje veškerý čas provozu solárií. Při každé výměně osazujeme solária trubicemi, které splňují novou evropskou normu.

Děláme všechno pro to, aby naše solária splňovala požadavky Evropské normy a nepoškozovala zdraví našich zákazníků za předpokladu, že se budou řídit pokyny a radami obsluhy.

Schiel Petr – majitel a jednatel společnosti PEMA studio life, s. r. o.